Tjeneste Netvsc

Windows 10

Beskrivelse

Virtual NDIS-miniport (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\netvsc.sys
Visningsnavn Netvsc
Tjenestenavn netvsc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Virtual NDIS6.3 Miniport (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core ikke installert Manuelt Manuelt
Pro ikke installert Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\netvsc63.sys
Visningsnavn Netvsc
Tjenestenavn netvsc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.