Tjenesten Net.Tcp Port Sharing (NetTcpPortSharing)

Windows 10

Beskrivelse

Gir mulighet til å dele TCP-porter over net.tcp-protokollen.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Pro Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Enterprise Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Education Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
Visningsnavn Tjenesten Net.Tcp Port Sharing
Tjenestenavn NetTcpPortSharing

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Gir mulighet til å dele TCP-porter over net.tcp-protokollen.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Pro Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Enterprise Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
Visningsnavn Tjenesten Net.Tcp Port Sharing
Tjenestenavn NetTcpPortSharing

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Gir mulighet til å dele TCP-porter over net.tcp-protokollen.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Deaktivert Deaktivert
Home Basic Deaktivert Deaktivert
Home Premium Deaktivert Deaktivert
Professional Deaktivert Deaktivert
Ultimate Deaktivert Deaktivert
Enterprise Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe
Visningsnavn Tjenesten Net.Tcp Port Sharing
Tjenestenavn NetTcpPortSharing

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Gir mulighet til å dele TCP-porter over net.tcp-protokollen.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Basic Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Premium Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Business Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Ultimate Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\SMSvcHost.exe
Visningsnavn Tjenesten Net.Tcp Port Sharing
Tjenestenavn NetTcpPortSharing

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.