Tjeneste Protokoll for Microsoft Network Adapter Multiplexor (NdisImPlatform)

Windows 10

Beskrivelse

Protokoll for Microsoft Network Adapter Multiplexor.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\NdisImPlatform.sys
Visningsnavn Protokoll for Microsoft Network Adapter Multiplexor
Tjenestenavn NdisImPlatform

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Protokoll for Microsoft Network Adapter Multiplexor.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\NdisImPlatform.sys
Visningsnavn Protokoll for Microsoft Network Adapter Multiplexor
Tjenestenavn NdisImPlatform

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.