Tjeneste Network Connected Devices Auto-Setup (NcdAutoSetup)

Windows 10

Beskrivelse

Tjenesten for automatisk konfigurering av nettverkstilkoblede enheter overvåker og installerer kvalifiserte enheter som kobles til et kvalifisert nettverk. Hvis du stopper eller deaktiverer denne tjenesten, vil ikke Windows kunne oppdage og installere kvalifiserte nettverkstilkoblede enheter automatisk. Brukerne kan likevel legge til nettverkstilkoblede enheter manuelt på en PC via brukergrensesnittet.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\NcdAutoSetup.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p
Visningsnavn Network Connected Devices Auto-Setup
Tjenestenavn NcdAutoSetup

Avhengigheter

Network Connected Devices Auto-Setup avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Network Connected Devices Auto-Setup:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Tjenesten for automatisk konfigurering av nettverkstilkoblede enheter overvåker og installerer kvalifiserte enheter som kobles til et kvalifisert nettverk. Hvis du stopper eller deaktiverer denne tjenesten, vil ikke Windows kunne oppdage og installere kvalifiserte nettverkstilkoblede enheter automatisk. Brukerne kan likevel legge til nettverkstilkoblede enheter manuelt på en PC via brukergrensesnittet.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\NcdAutoSetup.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Network Connected Devices Auto-Setup
Tjenestenavn NcdAutoSetup

Avhengigheter

Network Connected Devices Auto-Setup avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Network Connected Devices Auto-Setup:

Ingen avhengigheter.