Tjeneste Mup

Windows 10

Beskrivelse

Driver for flere UNC-leverandører.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\Drivers\mup.sys
Visningsnavn Mup
Tjenestenavn Mup

Avhengigheter

Mup avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Mup:

Windows 8

Beskrivelse

Multiple UNC Provider Driver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\Drivers\mup.sys
Visningsnavn MUP
Tjenestenavn Mup

Avhengigheter

MUP avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av MUP:

Windows 7

Beskrivelse

Multiple UNC Provider Driver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Boot Boot
Home Basic Boot Boot
Home Premium Boot Boot
Professional Boot Boot
Ultimate Boot Boot
Enterprise Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\Drivers\mup.sys
Visningsnavn Mup
Tjenestenavn Mup

Avhengigheter

Mup avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Mup:

Windows Vista

Beskrivelse

Multiple UNC Provider.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Boot Boot Boot
Home Basic Boot Boot Boot
Home Premium Boot Boot Boot
Business Boot Boot Boot
Ultimate Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\Drivers\mup.sys
Visningsnavn Mup
Tjenestenavn Mup

Avhengigheter

Mup avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Mup: