Tjeneste Kvalitetsbehandlingsproxy for Microsoft Streaming (MSPQM)

Windows 10

Beskrivelse

MS Proxy Quality Manager (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\MSPQM.sys
Visningsnavn Kvalitetsbehandlingsproxy for Microsoft Streaming
Tjenestenavn MSPQM

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.