Tjeneste Microsoft Keyboard Filter (MsKeyboardFilter)

Windows 8

Beskrivelse

Controls keystroke filtering and mapping.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core ikke installert ikke installert ikke installert
Pro ikke installert Deaktivert Deaktivert
Enterprise ikke installert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\KeyboardFilterSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnavn Microsoft Keyboard Filter
Tjenestenavn MsKeyboardFilter

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.