Tjeneste Windows Installer (msiserver)

Windows 10

Beskrivelse

Legger til, endrer og fjerner programmer som leveres som en Windows Installer-pakke (*.msi, *.msp). Hvis denne tjenesten deaktiveres, starter ingen tjenester som er direkte avhengig av den.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\msiexec.exe /V
Visningsnavn Windows Installer
Tjenestenavn msiserver

Avhengigheter

Windows Installer avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Installer:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Legger til, endrer og fjerner programmer som leveres som en Windows Installer-pakke (*.msi, *.msp). Hvis denne tjenesten deaktiveres, starter ingen tjenester som er direkte avhengig av den.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\msiexec.exe /V
Visningsnavn Windows Installer
Tjenestenavn msiserver

Avhengigheter

Windows Installer avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Installer:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Legger til, endrer og fjerner programmer som leveres som en Windows Installer-pakke (*.msi). Hvis denne tjenesten er deaktivert, vil ingen tjenester som er direkte avhengig av den, starte.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\msiexec.exe /V
Visningsnavn Windows Installer
Tjenestenavn msiserver

Avhengigheter

Windows Installer avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Installer:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Legger til, endrer og fjerner programmer som leveres som en Windows Installer-pakke (*.msi). Hvis denne tjenesten er deaktivert, vil ingen tjenester som er direkte avhengig av den, starte.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\msiexec /V
Visningsnavn Windows Installer
Tjenestenavn msiserver

Avhengigheter

Windows Installer avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Installer:

Ingen avhengigheter.