Tjeneste Distributed Transaction Coordinator (MSDTC)

Windows 10

Beskrivelse

Koordinerer transaksjoner som inkluderer flere ressursbehandlere, for eksempel meldingskøer og filsystemer. Hvis tjenesten stoppes, vil disse transaksjonene mislykkes. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\msdtc.exe
Visningsnavn Distributed Transaction Coordinator
Tjenestenavn MSDTC

Avhengigheter

Distributed Transaction Coordinator avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Distributed Transaction Coordinator:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Koordinerer transaksjoner som inkluderer flere ressursbehandlere, for eksempel meldingskoer og filsystemer. Hvis tjenesten stoppes, vil disse transaksjonene mislykkes. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\msdtc.exe
Visningsnavn Distributed Transaction Coordinator
Tjenestenavn MSDTC

Avhengigheter

Distributed Transaction Coordinator avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Distributed Transaction Coordinator:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Koordinerer transaksjoner som inkluderer flere ressursbehandlere, for eksempel meldingskøer og filsystemer. Hvis tjenesten stoppes, vil disse transaksjonene mislykkes. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\msdtc.exe
Visningsnavn Distributed Transaction Coordinator
Tjenestenavn MSDTC

Avhengigheter

Distributed Transaction Coordinator avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Distributed Transaction Coordinator:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Koordinerer transaksjoner som inkluderer flere ressursbehandlere, for eksempel meldingskøer og filsystemer. Hvis tjenesten stoppes, vil disse transaksjonene ikke finne sted. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe MS Transactions
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\msdtc.exe
Visningsnavn Distributed Transaction Coordinator
Tjenestenavn MSDTC

Avhengigheter

Distributed Transaction Coordinator avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Distributed Transaction Coordinator:

Ingen avhengigheter.