Tjeneste Mrxsmb10

Windows 10

Beskrivelse

Implements the SMB 1.x (CIFS) protocol. This protocol provides connectivity to network resources on pre-Windows Vista servers.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk ikke installert
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk ikke installert ikke installert
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk ikke installert ikke installert

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Visningsnavn Mrxsmb10
Tjenestenavn mrxsmb10

Avhengigheter

Mrxsmb10 avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Mrxsmb10:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Implementerer protokollen SMB 1.x (CIFS). Denne protokollen muliggjor tilkobling til nettverksressurser på Windows-servere fra tidligere versjoner enn Vista.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Automatisk Automatisk
Pro Manuelt Automatisk Automatisk
Enterprise Manuelt Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Visningsnavn SMB 1.x MiniRedirector
Tjenestenavn mrxsmb10

Avhengigheter

SMB 1.x MiniRedirector avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av SMB 1.x MiniRedirector:

Windows 7

Beskrivelse

Implementerer protokollen SMB 1.x (CIFS). Denne protokollen muliggjør tilkobling til nettverksressurser på Windows-servere fra tidligere versjoner enn Vista.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Visningsnavn Miniomadresserer for SMB 1.x
Tjenestenavn mrxsmb10

Avhengigheter

Miniomadresserer for SMB 1.x avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Miniomadresserer for SMB 1.x:

Windows Vista

Beskrivelse

Implements the SMB 1.x (CIFS) protocol. This protocol provides connectivity to network resources on pre-Windows Vista servers.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
Visningsnavn SMB 1.x MiniRedirector
Tjenestenavn mrxsmb10

Avhengigheter

SMB 1.x MiniRedirector avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av SMB 1.x MiniRedirector: