Tjeneste SMB MiniRedirector Wrapper and Engine (mrxsmb)

Windows 10

Beskrivelse

Implementerer rammeverket for SMB-omadressereren for filsystemet.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Visningsnavn SMB MiniRedirector Wrapper and Engine
Tjenestenavn mrxsmb

Avhengigheter

SMB MiniRedirector Wrapper and Engine avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av SMB MiniRedirector Wrapper and Engine:

Windows 8

Beskrivelse

Implementerer rammeverket for SMB-omadressereren for filsystemet.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Visningsnavn SMB MiniRedirector Wrapper and Engine
Tjenestenavn mrxsmb

Avhengigheter

SMB MiniRedirector Wrapper and Engine avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av SMB MiniRedirector Wrapper and Engine:

Windows 7

Beskrivelse

Implementerer rammeverket for SMB-omadressereren for filsystemet.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Visningsnavn Omslag og motor for SMB-miniomadresserer
Tjenestenavn mrxsmb

Avhengigheter

Omslag og motor for SMB-miniomadresserer avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Omslag og motor for SMB-miniomadresserer:

Windows Vista

Beskrivelse

Implements the framework for the SMB filesystem redirector.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Network
Error control normal
Type filesys
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
Visningsnavn SMB MiniRedirector Wrapper and Engine
Tjenestenavn mrxsmb

Avhengigheter

SMB MiniRedirector Wrapper and Engine avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av SMB MiniRedirector Wrapper and Engine: