Tjeneste Windows Defender Firewall (mpssvc)

Windows 10

Beskrivelse

Windows Defender Brannmur gir bedre beskyttelse av datamaskinen ved å forhindre uautoriserte brukere fra å få tilgang til datamaskinen gjennom Internett eller et nettverk.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\mpssvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p
Visningsnavn Windows Defender Firewall
Tjenestenavn mpssvc

Avhengigheter

Windows Defender Firewall avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Defender Firewall:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Windows-brannmuren gir bedre beskyttelse av datamaskinen ved å forhindre uautoriserte brukere fra å få tilgang til datamaskinen gjennom Internett eller et nettverk.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\mpssvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Windows Firewall
Tjenestenavn MpsSvc

Avhengigheter

Windows Firewall avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Firewall:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Windows-brannmuren gir bedre beskyttelse av datamaskinen ved å forhindre uautoriserte brukere fra å få tilgang til datamaskinen gjennom Internett eller et nettverk.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\mpssvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Windows Firewall
Tjenestenavn MpsSvc

Avhengigheter

Windows Firewall avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Firewall:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Windows-brannmuren gir bedre beskyttelse av datamaskinen ved å forhindre uautoriserte brukere fra å få tilgang til datamaskinen gjennom Internett eller et nettverk.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\mpssvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Windows Firewall
Tjenestenavn MpsSvc

Avhengigheter

Windows Firewall avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Firewall: