Tjeneste Multimedia Class Scheduler (MMCSS)

Windows 10

Beskrivelse

Enables relative prioritization of work based on system-wide task priorities. This is intended mainly for multimedia applications. If this service is stopped, individual tasks resort to their default priority.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\mmcss.sys
Visningsnavn Multimedia Class Scheduler
Tjenestenavn MMCSS

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Muliggjor relativ prioritering av arbeid basert på oppgaveprioriteringer over hele systemmiljoet. Dette er hovedsaklig ment for multimedieprogrammer. Hvis denne tjenesten stoppes, går de enkelte oppgavene tilbake til standardprioriteringene.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\mmcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnavn Multimedia Class Scheduler
Tjenestenavn MMCSS

Avhengigheter

Multimedia Class Scheduler avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Multimedia Class Scheduler:

Windows 7

Beskrivelse

Muliggjør relativ prioritering av arbeid basert på oppgaveprioriteringer over hele systemmiljøet. Dette er hovedsaklig ment for multimedieprogrammer. Hvis denne tjenesten stoppes, går de enkelte oppgavene tilbake til standardprioriteringene.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\mmcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnavn Multimedia Class Scheduler
Tjenestenavn MMCSS

Avhengigheter

Multimedia Class Scheduler avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Multimedia Class Scheduler:

Windows Vista

Beskrivelse

Muliggjør relativ prioritering av arbeid basert på oppgaveprioriteringer over hele systemmiljøet. Dette er hovedsaklig ment for multimedieprogrammer. Hvis denne tjenesten stoppes, går de enkelte oppgavene tilbake til standardprioriteringene.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\mmcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs
Visningsnavn Multimedia Class Scheduler
Tjenestenavn MMCSS

Avhengigheter

Multimedia Class Scheduler avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Multimedia Class Scheduler: