Tjeneste IP-filterdriver for MA-USB (mausbip)

Windows 10

Beskrivelse

MA-USB IP Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\mausbip.sys
Visningsnavn IP-filterdriver for MA-USB
Tjenestenavn mausbip

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.