Tjeneste Vertskontrollerdriver for MA-USB (mausbhost)

Windows 10

Beskrivelse

MA-USB Host Controller Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\mausbhost.sys
Visningsnavn Vertskontrollerdriver for MA-USB
Tjenestenavn mausbhost

Avhengigheter

Vertskontrollerdriver for MA-USB avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Vertskontrollerdriver for MA-USB:

Ingen avhengigheter.