Tjeneste Downloaded Maps Manager (MapsBroker)

Windows 10

Beskrivelse

Windows-tjeneste for programtilgang til nedlastede kart. Denne tjenesten startes ved behov av programmet som vil ha tilgang til nedlastede kart. Deaktivering av tjenesten vil hindre at programmer får tilgang til kart.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkService
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\System32\moshost.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService -p
Visningsnavn Downloaded Maps Manager
Tjenestenavn MapsBroker

Avhengigheter

Downloaded Maps Manager avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Downloaded Maps Manager:

Ingen avhengigheter.