Tjeneste Local Session Manager (LSM)

Windows 10

Beskrivelse

Grunnleggende Windows-tjeneste som administrerer lokale brukerøkter. Stopper eller deaktiverer du denne tjenesten, blir systemet ustabilt.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\lsm.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
Visningsnavn Local Session Manager
Tjenestenavn LSM

Avhengigheter

Local Session Manager avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Local Session Manager:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Grunnleggende Windows-tjeneste som administrerer lokale brukerokter. Stopper eller deaktiverer du denne tjenesten, blir systemet ustabilt.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\lsm.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnavn Local Session Manager
Tjenestenavn LSM

Avhengigheter

Local Session Manager avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Local Session Manager:

Ingen avhengigheter.