Tjeneste TCP/IP NetBIOS Helper (lmhosts)

Windows 10

Beskrivelse

Gir støtte for tjenesten NetBIOS over TCP/IP (NetBT) NetBIOS og navneløsing for klienter på nettverket, og gir dermed brukere mulighet til å dele filer, skrive ut og logge på nettverket. Hvis denne tjenesten stoppes, kan disse funksjonene bli utilgjengelig. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\lmhsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn TCP/IP NetBIOS Helper
Tjenestenavn lmhosts

Avhengigheter

TCP/IP NetBIOS Helper avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av TCP/IP NetBIOS Helper:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Gir stotte for tjenesten NetBIOS over TCP/IP (NetBT) NetBIOS og navnelosing for klienter på nettverket, og gir dermed brukere mulighet til å dele filer, skrive ut og logge på nettverket. Hvis denne tjenesten stoppes, kan disse funksjonene bli utilgjengelig. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\lmhsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn TCP/IP NetBIOS Helper
Tjenestenavn lmhosts

Avhengigheter

TCP/IP NetBIOS Helper avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av TCP/IP NetBIOS Helper:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Gir støtte for tjenesten NetBIOS over TCP/IP (NetBT) NetBIOS og navneløsing for klienter på nettverket, og gir dermed brukere mulighet til å dele filer, skrive ut og logge på nettverket. Hvis denne tjenesten stoppes, kan disse funksjonene bli utilgjengelig. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn TCP/IP NetBIOS Helper
Tjenestenavn lmhosts

Avhengigheter

TCP/IP NetBIOS Helper avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av TCP/IP NetBIOS Helper:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Gir støtte for tjenesten NetBIOS over TCP/IP (NetBT) NetBIOS og navneløsing for klienter på nettverket, og gir dermed brukere mulighet til å dele filer, skrive ut og logge på nettverket. Hvis denne tjenesten stoppes, kan disse funksjonene bli utilgjengelig. Hvis tjenesten deaktiveres, kan ikke tjenester som er avhengig av denne, startes.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\lmhsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn TCP/IP NetBIOS Helper
Tjenestenavn lmhosts

Avhengigheter

TCP/IP NetBIOS Helper avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av TCP/IP NetBIOS Helper:

Ingen avhengigheter.