Tjeneste I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag (lltdio)

Windows 10

Beskrivelse

I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NDIS
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\lltdio.sys
Visningsnavn I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag
Tjenestenavn lltdio

Avhengigheter

I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag:

Windows 8

Beskrivelse

Link-Layer Topology Mapper I/O Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NDIS
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Visningsnavn I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag
Tjenestenavn lltdio

Avhengigheter

I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av I/U-driver for tilordning av topologigjenkjenning for koblingslag:

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NDIS
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Visningsnavn Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Tjenestenavn lltdio

Avhengigheter

Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver:

Windows Vista

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NDIS
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\lltdio.sys
Visningsnavn Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Tjenestenavn lltdio

Avhengigheter

Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver: