Tjeneste for konfigurasjon av IT-oversetting (IpxlatCfgSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Konfigurerer og aktiverer oversetting fra v4 til v6 og omvendt.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\IpxlatCfg.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
Visningsnavn Tjeneste for konfigurasjon av IT-oversetting
Tjenestenavn IpxlatCfgSvc

Avhengigheter

Tjeneste for konfigurasjon av IT-oversetting avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Tjeneste for konfigurasjon av IT-oversetting:

Ingen avhengigheter.