Tjeneste IP Traffic Filter Driver (IpFilterDriver)

Windows 10

Beskrivelse

IP Traffic Filter Driver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
Visningsnavn IP Traffic Filter Driver
Tjenestenavn IpFilterDriver

Avhengigheter

IP Traffic Filter Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av IP Traffic Filter Driver:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

IP Traffic Filter Driver.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
Visningsnavn IP Traffic Filter Driver
Tjenestenavn IpFilterDriver

Avhengigheter

IP Traffic Filter Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av IP Traffic Filter Driver:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Driver for IP-trafikkfilter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
Visningsnavn Driver for IP-trafikkfilter
Tjenestenavn IpFilterDriver

Avhengigheter

Driver for IP-trafikkfilter avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Driver for IP-trafikkfilter:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Driver for IP-trafikkfilter.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
Visningsnavn Driver for IP-trafikkfilter
Tjenestenavn IpFilterDriver

Avhengigheter

Driver for IP-trafikkfilter avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Driver for IP-trafikkfilter:

Ingen avhengigheter.