Tjeneste PnP-X IP Bus Enumerator (IPBusEnum)

Windows 7

Beskrivelse

Enumeratortjenesten for PnP-X-bussen administrerer den virtuelle nettverksbussen. Den oppdager enheter som er koblet til nettverket ved hjelp av oppdagelsesprotokollene SSDP/WSand, og gir dem tilstedeværelse i PnP. Hvis denne tjenesten er stoppet eller deaktivert, opprettholdes ikke tilstedeværelsen for NCD-enheter i PnP. Alle pnpx-baserte scenarier slutter å fungere.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\ipbusenum.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnavn PnP-X IP Bus Enumerator
Tjenestenavn IPBusEnum

Avhengigheter

PnP-X IP Bus Enumerator avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av PnP-X IP Bus Enumerator:

Windows Vista

Beskrivelse

Enumeratortjenesten for PnP-X-bussen administrerer den virtuelle nettverksbussen. Den oppdager enheter som er koblet til nettverket ved hjelp av oppdagelsesprotokollene SSDP/WSand, og gir dem tilstedeværelse i PnP. Hvis denne tjenesten er stoppet eller deaktivert, opprettholdes ikke tilstedeværelsen for NCD-enheter i PnP. Alle pnpx-baserte scenarier slutter å fungere.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\ipbusenum.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnavn PnP-X IP Bus Enumerator
Tjenestenavn IPBusEnum

Avhengigheter

PnP-X IP Bus Enumerator avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av PnP-X IP Bus Enumerator: