Tjeneste Filterdriver for I/U-hastighet for disk (iorate)

Windows 10

Beskrivelse

Formidler hastighetskontroll for I/U-trafikk på disk.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Boot Boot Boot Boot
Pro ikke installert ikke installert Boot Boot Boot Boot
Enterprise ikke installert ikke installert Boot Boot Boot Boot
Education ikke installert ikke installert Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe PnP Filter
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\iorate.sys
Visningsnavn Filterdriver for I/U-hastighet for disk
Tjenestenavn iorate

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.