Installasjonstjeneste for Windows Store (InstallService)

Windows 10

Beskrivelse

Gir infrastrukturstøtte for Windows Store. Denne tjenesten startes ved behov, og hvis den er deaktivert, vil ikke installasjoner bli utført slik de skal.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\InstallService.dll
Error control ignore
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Installasjonstjeneste for Windows Store
Tjenestenavn InstallService

Avhengigheter

Installasjonstjeneste for Windows Store avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Installasjonstjeneste for Windows Store:

Ingen avhengigheter.