Tjeneste Windows CardSpace (idsvc)

Windows 7

Beskrivelse

Aktiverer opprettelse, behandling og fremlegging av digitale signaturer på en sikker måte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
Visningsnavn Windows CardSpace
Tjenestenavn idsvc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Aktiverer opprettelse, behandling og fremlegging av digitale signaturer på en sikker måte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
Visningsnavn Windows CardSpace
Tjenestenavn idsvc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.