Tjeneste for mobil trådløssone for Windows (icssvc)

Windows 10

Beskrivelse

Gir muligheten til å dele en mobildatatilkobling med andre enheter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\tetheringservice.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn Tjeneste for mobil trådløssone for Windows
Tjenestenavn icssvc

Avhengigheter

Tjeneste for mobil trådløssone for Windows avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Tjeneste for mobil trådløssone for Windows:

Ingen avhengigheter.