Tjeneste HomeGroup Provider (HomeGroupProvider)

Windows 10

Beskrivelse

Utfører nettverksoppgaver som er knyttet til konfigurasjon og vedelikehold av hjemmegrupper. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, kan ikke datamaskinen finne andre hjemmegrupper, og hjemmegruppen fungerer kanskje ikke som den skal. Det anbefales at du lar denne tjenesten kjøre.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\provsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn HomeGroup Provider
Tjenestenavn HomeGroupProvider

Avhengigheter

HomeGroup Provider avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av HomeGroup Provider:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Utforer nettverksoppgaver som er knyttet til konfigurasjon og vedelikehold av hjemmegrupper. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, kan ikke datamaskinen finne andre hjemmegrupper, og hjemmegruppen fungerer kanskje ikke som den skal. Det anbefales at du lar denne tjenesten kjore.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\provsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn HomeGroup Provider
Tjenestenavn HomeGroupProvider

Avhengigheter

HomeGroup Provider avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av HomeGroup Provider:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Utfører nettverksoppgaver som er knyttet til konfigurasjon og vedelikehold av hjemmegrupper. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, kan ikke datamaskinen finne andre hjemmegrupper, og hjemmegruppen fungerer kanskje ikke som den skal. Det anbefales at du lar denne tjenesten kjøre.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\provsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Hjemmenettverksleverandør
Tjenestenavn HomeGroupProvider

Avhengigheter

Hjemmenettverksleverandør avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Hjemmenettverksleverandør:

Ingen avhengigheter.