Tjeneste Hauppauge Consumer Infrared Receiver (hcw85cir)

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\hcw85cir.sys
Visningsnavn Hauppauge Consumer Infrared Receiver
Tjenestenavn hcw85cir

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.