Tjeneste GraphicsPerfSvc

Windows 10

Beskrivelse

Graphics performance monitor service.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\GraphicsPerfSvc.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k GraphicsPerfSvcGroup
Visningsnavn GraphicsPerfSvc
Tjenestenavn GraphicsPerfSvc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.