Tjeneste Prosessordriver for stromrammeverk (FxPPM)

Windows 8

Beskrivelse

Processor Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\drivers\fxppm.sys
Visningsnavn Prosessordriver for stromrammeverk
Tjenestenavn FxPPM

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.