Tjeneste Server for Windows Kamera-bilder (FrameServer)

Windows 10

Beskrivelse

Gjør det mulig for flere klienter å åpne videobilder fra kameraenheter.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\FrameServer.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k Camera
Visningsnavn Server for Windows Kamera-bilder
Tjenestenavn FrameServer

Avhengigheter

Server for Windows Kamera-bilder avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Server for Windows Kamera-bilder:

Ingen avhengigheter.