Tjeneste Windows Event Log (EventLog)

Windows 10

Beskrivelse

Denne hendelsen håndterer hendelser og hendelseslogger. Den støtter logging av hendelser, spørring av hendelser, abonnering på hendelser, arkivering av hendelseslogger og håndtering av hendelsesmetadata. Den kan vise hendelser i både XML-format og ren tekst. Hvis denne tjenesten stoppes, kan sikkerheten og systemstabiliteten være i fare.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe Event Log
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn Windows Event Log
Tjenestenavn EventLog

Avhengigheter

Windows Event Log avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Event Log:

Windows 8

Beskrivelse

Denne hendelsen håndterer hendelser og hendelseslogger. Den stotter logging av hendelser, sporring av hendelser, abonnering på hendelser, arkivering av hendelseslogger og håndtering av hendelsesmetadata. Den kan vise hendelser i både XML-format og ren tekst. Hvis denne tjenesten stoppes, kan sikkerheten og systemstabiliteten være i fare.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe Event Log
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Windows Event Log
Tjenestenavn EventLog

Avhengigheter

Windows Event Log avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Event Log:

Windows 7

Beskrivelse

Denne hendelsen håndterer hendelser og hendelseslogger. Den støtter logging av hendelser, spørring av hendelser, abonnering på hendelser, arkivering av hendelseslogger og håndtering av hendelsesmetadata. Den kan vise hendelser i både XML-format og ren tekst. Hvis denne tjenesten stoppes, kan sikkerheten og systemstabiliteten være i fare.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe Event Log
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Windows Event Log
Tjenestenavn eventlog

Avhengigheter

Windows Event Log avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Event Log:

Windows Vista

Beskrivelse

Denne hendelsen håndterer hendelser og hendelseslogger. Den støtter logging av hendelser, spørring av hendelser, abonnering på hendelser, arkivering av hendelseslogger og håndtering av hendelsesmetadata. Den kan vise hendelser i både XML-format og ren tekst. Hvis denne tjenesten stoppes, kan sikkerheten og systemstabiliteten være i fare.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe Event Log
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Windows Event Log
Tjenestenavn Eventlog

Avhengigheter

Windows Event Log avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Event Log: