Tjeneste ReadyBoost (EMDMgmt)

Windows Vista

Beskrivelse

Gir støtte for forbedring av systemytelsen ved å bruke ReadyBoost.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\emdmgmt.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnavn ReadyBoost
Tjenestenavn EMDMgmt

Avhengigheter

ReadyBoost avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av ReadyBoost:

Ingen avhengigheter.