Tjeneste Innebygd modus (embeddedmode)

Windows 10

Beskrivelse

Innebygd modus-tjenesten muliggjør scenarioer som er knyttet til bakgrunnsprogrammer. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil det hindre at bakgrunnsprogrammer aktiveres.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\embeddedmodesvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
Visningsnavn Innebygd modus
Tjenestenavn embeddedmode

Avhengigheter

Innebygd modus avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Innebygd modus:

Ingen avhengigheter.