Tjeneste Windows Media Center Service Launcher (ehstart)

Windows Vista

Beskrivelse

Starter tjenestene Windows Media Center Scheduler og Windows Media Center Receiver ved oppstart hvis TV er aktivert i Windows Media Center.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter ikke installert ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert ikke installert
Home Premium Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Business ikke installert ikke installert ikke installert
Ultimate Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\ehome\ehstart.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Windows Media Center Service Launcher
Tjenestenavn ehstart

Avhengigheter

Windows Media Center Service Launcher avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Media Center Service Launcher:

Ingen avhengigheter.