Tjeneste Windows Media Center Scheduler Service (ehSched)

Windows 7

Beskrivelse

Starter og stopper innspilling av TV-programmer i Windows Media Center.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\networkService
Error control ignore
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\ehome\ehsched.exe
Visningsnavn Windows Media Center Scheduler Service
Tjenestenavn ehSched

Avhengigheter

Windows Media Center Scheduler Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Media Center Scheduler Service:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Starter og stopper innspilling av TV-programmer i Windows Media Center.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter ikke installert ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert ikke installert
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business ikke installert ikke installert ikke installert
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\networkService
Error control ignore
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\ehome\ehsched.exe
Visningsnavn Windows Media Center Scheduler Service
Tjenestenavn ehSched

Avhengigheter

Windows Media Center Scheduler Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Media Center Scheduler Service:

Ingen avhengigheter.