Tjeneste Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD (ebdrv)

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\evbdx.sys
Visningsnavn Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD
Tjenestenavn ebdrv

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.