Tjeneste Intel(R) PRO/1000 NDIS 6 Adapter Driver (E1G60)

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter ikke installert ikke installert Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe NDIS
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\E1G60I32.sys
Visningsnavn Intel(R) PRO/1000 NDIS 6 Adapter Driver
Tjenestenavn E1G60

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.