Tjeneste Databruk (DusmSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Nettverksdatabruk, datagrense, begrens bakgrunnsdata, forbruksmålte nettverk.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Education ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\dusmsvc.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn Databruk
Tjenestenavn DusmSvc

Avhengigheter

Databruk avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Databruk:

Ingen avhengigheter.