Tjeneste Data Sharing Service (DsSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Gir datamegling mellom programmer.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\DsSvc.dll
Error control ignore
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p
Visningsnavn Data Sharing Service
Tjenestenavn DsSvc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.