Tjeneste Delivery Optimization (DoSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Utfører optimaliseringsoppgaver for levering av innhold.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Manuelt Manuelt
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\NetworkService
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k NetworkService -p
Visningsnavn Delivery Optimization
Tjenestenavn DoSvc

Avhengigheter

Delivery Optimization avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Delivery Optimization:

Ingen avhengigheter.