Tjeneste DNS Client (Dnscache)

Windows 10

Beskrivelse

Tjenesten DNS Client (dnscache) hurtigbufrer DNS-navn og registrerer det fullstendige datamaskinnavnet for denne datamaskinen. Hvis tjenesten stanses, vil DNS-navn fortsatt løses, men resultatene av DNS-navnespørringer vil ikke bli hurtigbufret, og datamaskinen navn vil ikke bli registrert. Hvis tjenesten deaktiveres, vil alle tjenester som er direkte avhengige av denne tjenesten, mislykkes.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\System32\dnsrslvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService -p
Visningsnavn DNS Client
Tjenestenavn Dnscache

Avhengigheter

DNS Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DNS Client:

Windows 8

Beskrivelse

Tjenesten DNS Client (dnscache) hurtigbufrer DNS-navn og registrerer det fullstendige datamaskinnavnet for denne datamaskinen. Hvis tjenesten stanses, vil DNS-navn fortsatt loses, men resultatene av DNS-navnesporringer vil ikke bli hurtigbufret, og datamaskinen navn vil ikke bli registrert. Hvis tjenesten deaktiveres, vil alle tjenester som er direkte avhengige av denne tjenesten, mislykkes.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\System32\dnsrslvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn DNS Client
Tjenestenavn Dnscache

Avhengigheter

DNS Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DNS Client:

Windows 7

Beskrivelse

Tjenesten DNS Client (dnscache) hurtigbufrer DNS-navn og registrerer det fullstendige datamaskinnavnet for denne datamaskinen. Hvis tjenesten stanses, vil DNS-navn fortsatt løses, men resultatene av DNS-navnespørringer vil ikke bli hurtigbufret, og datamaskinen navn vil ikke bli registrert. Hvis tjenesten deaktiveres, vil alle tjenester som er direkte avhengige av denne tjenesten, mislykkes.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\System32\dnsrslvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn DNS Client
Tjenestenavn Dnscache

Avhengigheter

DNS Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DNS Client:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Tjenesten DNS Client (dnscache) hurtigbufrer DNS-navn og registrerer det fullstendige datamaskinnavnet for denne datamaskinen. Hvis tjenesten stanses, vil DNS-navn fortsatt løses, men resultatene av DNS-navnespørringer vil ikke bli hurtigbufret, og datamaskinen navn vil ikke bli registrert. Hvis tjenesten deaktiveres, vil alle tjenester som er direkte avhengige av denne tjenesten, mislykkes.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT AUTHORITY\NetworkService
Fil %WinDir%\System32\dnsrslvr.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn DNS Client
Tjenestenavn Dnscache

Avhengigheter

DNS Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DNS Client:

Ingen avhengigheter.