Tjeneste Dmwappushsvc (dmwappushservice)

Windows 10

Beskrivelse

Rutingstjeneste for WAP-push-melding.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Automatisk Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\dmwappushsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Dmwappushsvc
Tjenestenavn dmwappushservice

Avhengigheter

Dmwappushsvc avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Dmwappushsvc:

Ingen avhengigheter.