Tjenesten for administrasjon av registrering av enheten (DmEnrollmentSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Utfører aktiviteter for registrering av enheten i Enhetsbehandling.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\Windows.Internal.Management.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p
Visningsnavn Tjenesten for administrasjon av registrering av enheten
Tjenestenavn DmEnrollmentSvc

Avhengigheter

Tjenesten for administrasjon av registrering av enheten avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Tjenesten for administrasjon av registrering av enheten:

Ingen avhengigheter.