Tjeneste Connected User Experiences and Telemetry (DiagTrack)

Windows 10

Beskrivelse

Den tilkoblede brukeropplevelser og telemetritjenesten har funksjoner som støtter brukeropplevelser i programmet og tilkoblede opplevelser. I tillegg administrerer denne tjenesten den hendelsesdrevne innsamlingen og overføringen av diagnose- og bruksinformasjon (brukes til å forbedre opplevelsen og kvaliteten på Windows-plattformen) hvis personverninnstillingene for diagnose og bruk er aktivert under Tilbakemelding og diagnose.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\diagtrack.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k utcsvc -p
Visningsnavn Connected User Experiences and Telemetry
Tjenestenavn DiagTrack

Avhengigheter

Connected User Experiences and Telemetry avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Connected User Experiences and Telemetry:

Ingen avhengigheter.