Tjeneste DHCP Client

Windows 10

Beskrivelse

Registrerer og oppdaterer IP-adresser og DNS-oppføringer for denne datamaskinen. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke datamaskinen motta dynamiske IP-adresser og DNS-oppdateringer. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som er direkte avhengige av den, kunne startes.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\dhcpcore.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn DHCP Client
Tjenestenavn Dhcp

Avhengigheter

DHCP Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DHCP Client:

Windows 8

Beskrivelse

Registrerer og oppdaterer IP-adresser og DNS-oppforinger for denne datamaskinen. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke datamaskinen motta dynamiske IP-adresser og DNS-oppdateringer. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som er direkte avhengige av den, kunne startes.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\dhcpcore.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn DHCP Client
Tjenestenavn Dhcp

Avhengigheter

DHCP Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DHCP Client:

Windows 7

Beskrivelse

Registrerer og oppdaterer IP-adresser og DNS-oppføringer for denne datamaskinen. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke datamaskinen motta dynamiske IP-adresser og DNS-oppdateringer. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som er direkte avhengige av den, kunne startes.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\system32\dhcpcore.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn DHCP-klient
Tjenestenavn Dhcp

Avhengigheter

DHCP-klient avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DHCP-klient:

Windows Vista

Beskrivelse

Registrerer og oppdaterer IP-adresser og DNS-oppføringer for denne datamaskinen. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke datamaskinen motta dynamiske IP-adresser og DNS-oppdateringer. Hvis denne tjenesten stoppes, vil alle tjenester som er direkte avhengige av den, ikke kunne startes.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe TDI
Kjør som NT Authority\LocalService
Fil %WinDir%\System32\dhcpcsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn DHCP Client
Tjenestenavn Dhcp

Avhengigheter

DHCP Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DHCP Client: