Tjeneste DevicesFlow (DevicesFlowUserSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Enhetssøk og tilkobling.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\DevicesFlowBroker.dll
Error control normal
Type user share process template
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DevicesFlow
Visningsnavn DevicesFlow
Tjenestenavn DevicesFlowUserSvc

Avhengigheter

DevicesFlow avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av DevicesFlow:

Ingen avhengigheter.