Tjeneste DCOM Server Process Launcher (DcomLaunch)

Windows 10

Beskrivelse

DCOMLAUNCH-tjenesten starter COM- og DCOM-servere som svar på forespørsler om objektaktivering. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke programmer som bruker COM eller DCOM, fungere som de skal. Det anbefales på det sterkeste at du lar DCOMLAUNCH-tjenesten kjøre.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
Visningsnavn DCOM Server Process Launcher
Tjenestenavn DcomLaunch

Avhengigheter

DCOM Server Process Launcher avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av DCOM Server Process Launcher:

Windows 8

Beskrivelse

DCOMLAUNCH-tjenesten starter COM- og DCOM-servere som svar på foresporsler om objektaktivering. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke programmer som bruker COM eller DCOM, fungere som de skal. Det anbefales på det sterkeste at du lar DCOMLAUNCH-tjenesten kjore.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnavn DCOM Server Process Launcher
Tjenestenavn DcomLaunch

Avhengigheter

DCOM Server Process Launcher avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av DCOM Server Process Launcher:

Windows 7

Beskrivelse

DCOMLAUNCH-tjenesten starter COM- og DCOM-servere som svar på forespørsler om objektaktivering. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke programmer som bruker COM eller DCOM, fungere som de skal. Det anbefales på det sterkeste at du lar DCOMLAUNCH-tjenesten kjøre.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnavn DCOM Server Process Launcher
Tjenestenavn DcomLaunch

Avhengigheter

DCOM Server Process Launcher avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av DCOM Server Process Launcher:

Windows Vista

Beskrivelse

Gir startfunksjonalitet for DCOM-tjenester.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\rpcss.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnavn DCOM Server Process Launcher
Tjenestenavn DcomLaunch

Avhengigheter

DCOM Server Process Launcher avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av DCOM Server Process Launcher: