Tjeneste Offline Files Driver (CSC)

Windows 10

Beskrivelse

Gjør det mulig å bruke nettverksfiler mens den lokale datamaskinen er frakoblet.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert
Pro System System System System System System
Enterprise System System System System System System
Education System System System System System System

Egenskaper

Gruppe network
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\csc.sys
Visningsnavn Offline Files Driver
Tjenestenavn CSC

Avhengigheter

Offline Files Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Offline Files Driver:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Gjor det mulig å bruke nettverksfiler mens den lokale datamaskinen er frakoblet.

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core ikke installert ikke installert ikke installert
Pro System System System
Enterprise System System System

Egenskaper

Gruppe network
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\csc.sys
Visningsnavn Offline Files Driver
Tjenestenavn CSC

Avhengigheter

Offline Files Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Offline Files Driver:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Gjør det mulig å bruke nettverksfiler mens den lokale datamaskinen er frakoblet.

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert
Home Premium ikke installert ikke installert
Professional System System
Ultimate System System
Enterprise System System

Egenskaper

Gruppe network
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\csc.sys
Visningsnavn Driver for frakoblede filer
Tjenestenavn CSC

Avhengigheter

Driver for frakoblede filer avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Driver for frakoblede filer:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Allows network files to be used while the local computer is offline.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter ikke installert ikke installert ikke installert
Home Basic ikke installert ikke installert ikke installert
Home Premium ikke installert ikke installert ikke installert
Business System System System
Ultimate System System System

Egenskaper

Gruppe network
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\csc.sys
Visningsnavn Offline Files Driver
Tjenestenavn CSC

Avhengigheter

Offline Files Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Offline Files Driver:

Ingen avhengigheter.