Tjeneste Cryptographic Services (CryptSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Inneholder tre administrasjonstjenester: Catalog Database Service, som bekrefter signaturene til Windows-filer og tillater at nye programmer blir installert, Protected Root Service, som legger til og fjerner sertifikater fra klarerte rotsertifiseringsinstanser på denne datamaskinen, og Automatic Root Certificate Update Service, som henter rotsertifikater fra Windows Update og aktiverer for eksempel SSL. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke disse administrasjonstjenestene fungere som de skal. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som er eksplisitt avhengige av den, kunne kjøres.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService -p
Visningsnavn Cryptographic Services
Tjenestenavn CryptSvc

Avhengigheter

Cryptographic Services avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Cryptographic Services:

Windows 8

Beskrivelse

Inneholder tre administrasjonstjenester: Catalog Database Service, som bekrefter signaturene til Windows-filer og tillater at nye programmer blir installert, Protected Root Service, som legger til og fjerner sertifikater fra klarerte rotsertifiseringsinstanser på denne datamaskinen, og Automatic Root Certificate Update Service, som henter rotsertifikater fra Windows Update og aktiverer for eksempel SSL. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke disse administrasjonstjenestene fungere som de skal. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som er eksplisitt avhengige av den, kunne kjores.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn Cryptographic Services
Tjenestenavn CryptSvc

Avhengigheter

Cryptographic Services avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Cryptographic Services:

Windows 7

Beskrivelse

Inneholder fire administrasjonstjenester: Catalog Database Service, som bekrefter signaturene til Windows-filer og lar nye programmer bli installert, Protected Root Service, som legger til og fjerner klarerte rotsertifikater fra sertifiseringsinstanser på denne datamaskinen, Automatic Root Certificate Update Service, som henter rotsertifikater fra Windows Update og aktiverer ting som SSL, samt Key Service, som bidrar til å registrere sertifikater på denne datamaskinen. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke disse administrasjonstjenestene fungere skikkelig. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som er eksplisitt avhengige av den, kunne kjøres.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn Cryptographic Services
Tjenestenavn CryptSvc

Avhengigheter

Cryptographic Services avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Cryptographic Services:

Windows Vista

Beskrivelse

Inneholder fire administrasjonstjenester: Catalog Database Service, som bekrefter signaturene til Windows-filer og lar nye programmer bli installert, Protected Root Service, som legger til og fjerner klarerte rotsertifikater fra sertifiseringsinstanser på denne datamaskinen, Automatic Root Certificate Update Service, som henter rotsertifikater fra Windows Update og aktiverer ting som SSL, samt Key Service, som bidrar til å registrere sertifikater på denne datamaskinen. Hvis denne tjenesten stoppes, vil ikke disse administrasjonstjenestene fungere skikkelig. Hvis denne tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som er eksplisitt avhengige av den, kunne kjøres.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT Authority\NetworkService
Fil %WinDir%\system32\cryptsvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k NetworkService
Visningsnavn Cryptographic Services
Tjenestenavn CryptSvc

Avhengigheter

Cryptographic Services avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Cryptographic Services:

Ingen avhengigheter.